Stacks Image 272

Kunst in Zicht 1985-2020

Uw herinnering

Schrijf uw herinneringen aan gedenkwaardige Kunst in Zicht-momenten op, voorzie ze eventueel van afbeeldingen, en stuur ze op naar info@kunstinzichtgroningen.nl. Dan plaatsen wij deze verhalen - indien gewenst anoniem - op onze website.

Stacks Image 278
Programmaboekje van de Lustrum-lezing door Prof. Henk van Os, 20 januari 2001
Stacks Image 282
Lustrum-lezing over het werk van Henk Helmantel in De Weem te Westeremden, zaterdag 8 oktober 2005
Stacks Image 286
Concert van het Grieg Pianoduo t.g.v. van het lustrum in de Andreaskerk te Westeremden, zaterdag 8 oktober 2005
Stacks Image 290
Lustrum-viering in Museum De Buitenplaats te Eelde, zondag 10 april 2011
Op 15 augustus 2020. is het precies 35 jaar geleden dat de oprichtingsakte van Stichting Kunst in Zicht werd ondertekend bij de notaris. De lustrumjaren heeft Kunst in Zicht tot nu toe steeds gemarkeerd met bijzondere evenementen.

Zo vierden we het tienjarig bestaan in januari 1995 in de Martinikerk met de lezing Gebed in Schoonheid. Het verhaal van professor Henk van Os werd begeleid door koormuziek van de Obrechtcantorij uit Amsterdam. Ruim 500 mensen bezochten deze lustrum-lezing.

Het twintigjarig bestaan vierde Kunst in Zicht bij Henk Helmantel in Westeremden. Na een lezing over zijn werk in De Weem vond aansluitend een concert van het Grieg Piano Duo plaats in de naast gelegen Andreaskerk. De voorzitter citeerde Alberto Giacometti in zijn terugblik op 20 jaar Kunst in Zicht: ‘Kunst is een grote avontuurlijke reis, groter dan een reis om de wereld’. De jubileumreis voerde in oktober 2005 naar Sint Petersburg.

In het voorjaar van 2011 stonden we stil bij het 25-jarig bestaan in Museum De Buitenplaats met een drietal lezingen rond het thema ‘Een passie voor kunst delen’. Na de zomer maakten we een jubileumreis naar Venetië.

In 2020 had Kunst in Zicht het 7de lustrum met bijzondere activiteiten luister willen bijzetten, maar helaas trekt het corona-virus een streep door de rekening. In het voorwoord van ons programma in 2010 schreven we: ‘Als het virus je eenmaal te pakken krijgt, kom je er niet meer vanaf’. In die tijd woedde de Mexicaanse griep, maar wij doelden op iets anders, namelijk het ‘kunst-virus’. Anno 2020 zijn wij hiermee nog steeds besmet en zouden wij niets liever willen dan dit onschuldige virus weer delen met iedereen. Vooralsnog kunnen wij echter geen bijeenkomsten plannen, laat staan grote feestelijkheden.

Wel kunnen we herinneringen ophalen aan gedenkwaardige Kunst in Zicht-momenten. Wat is u speciaal bijgebleven van lezingen, excursies, kunstwerken die u heeft gezien, gehoord of meegemaakt bij kunst in Zicht? Wat waren voor u de hoogtepunten uit de afgelopen 35 jaar?

Schrijf uw herinneringen op, voorzie ze eventueel van afbeeldingen, en stuur ze op naar info@kunstinzichtgroningen.nl. Dan plaatsen wij deze verhalen - indien gewenst anoniem - op onze website.
© Cc 2020 | Privacybeleid