Stacks Image p324_n2

De programmaboekjes van 1991 tot 2000

Najaar 2000: Derde lustrum

Op 5 augustus 1985 werd Kunst in Zicht door enkele kunsthistorici en archeologen in het leven geroepen. Nu, vijftien jaar later, heeft de stichting zich een stevige plaats verworvenIn NRC Handelsblad werd onlangs een debat gevoerd over de noodzaak om het ballensysteem te handhaven bij recensies: vijf ballen voor buitengewoon goed en één bal voor zwak. De makers …. lees verder….
Voorjaar 2000: Genoeg teruggeblikt

Na de talloze terugblikken in de periode voor de jaarwisseling lijkt het Kunst in Zicht een goed idee om weer eens vooruit te blikken. …. lees verder….
Najaar 1999: Einde van het millennium, einde van een kunsttijdperk?

Meer nog dan een eeuwwisseling zet de overgang naar een nieuw millennium velen aan tot bezinning en tot terugblikken op de afgelopen eeuw. …. lees verder….
Voorjaar 1999: Van ikoon tot installatie

Met de geslaagde reis naar Hamburg nog vers in het geheugen beginnen we alweer aan het cursusprogramma van het voorjaarsseizoen. …. lees verder….
Najaar 1998: Nieuwe gezichten

Het najaarsprogramma van Kunst in Zicht is zo omvangrijk dat er slechts één pagina overblijft voor een voorwoordje. …. lees verder….
Voorjaar 1998: Koperen jubileum

In februari is het precies twaalfeneenhalf jaar geleden dat de Stichting Kunst in Zicht werd opgericht. Pas afgestudeerde en nog studerende kunsthistorici en archeologen namen in 1985 het initiatief om hun kennis over . …. lees verder….
Najaar 1997: ‘Kunst doet langer leven’

Deze intrigerende kop prijkte enige tijd geleden boven een artikel in een landelijk dagblad. Daarin werden de resultaten besproken van een Zweeds onderzoek naar de effecten van cultuurbezoek.. …. lees verder….
Voorjaar 1997: Een maat groter

Zoals velen van u gemerkt hebben, groeide Kunst in Zicht het afgelopen najaar bij een aantal lezingen …. lees verder….
Najaar 1996: Samen kijken is leuker

Evenals vorig jaar sloot Kunst in Zicht het voorjaar af met een meerdaagse buitenlandse reis. Kopenhagen, Culturele hoofdstad van Europa 1996, vormde dit keer het reisdoel. …. lees verder….
Voorjaar 1996: Voorjaarsprogramma 1996

Na de jaarwisseling, als alle feestdagen achter de rug zijn, bekruipt menigeen het verlangen naar het voorjaar. …. lees verder….
Najaar 1995: Najaarsprogramma 1995

Het voorjaarsprogramma is zojuist afgesloten met een driedaagse reis naar Berlijn. Bijna vijftig mensen hebben met ons het verhulde Rijksdaggebouw -het spraakmakende project van Christo bezocht.. …. lees verder….
Voorjaar 1995: Voorjaarsprogramma 1995

Het najaar loopt zo langzamerhand ten einde. We kunnen nu al terugkijken op een zeer geslaagd programma. Nog nooit namen zoveel mensen deel aan onze activiteiten. Hoogtepunt vormde de lezing van professor Henk van Os in de Martinikerk. …. lees verder….
Najaarsprogramma 1994
Voorjaarsprogramma 1994
Najaarsprogramma 1993
Voorjaarsprogramma 1993
Najaarsprogramma 1992
Voorjaarsprogramma 1992
Najaarsprogramma 1991
Voorjaarsprogramma 1991
© Cc 2020 | Privacybeleid